Akutní ošetření

Máte akutní bolest? Služby akutního ošetření poskytujeme pouze v rámci ordinačních hodin!

Před vaší návštěvou nás kontaktujte na +420 724 354 645

Zubní pohotovost

Zubní pohotovost zajišťuje Oblastní nemocnice Příbram, a.s. více informací >>

Jaké potíže vás trápí? Přečtě si o možné povaze vašeho problému.

Pulpitis - zánět zubní dřeně

Je nevratné poškození zubní dřeně, lidově „nervu“, projevující se silnou bolestí, která je nepřesně lokalizovaná (není většinou zcela jasné který zub způsobuje obtíže), vytřeluje do oblasti spánku a oka pokud se jedná o horní zub, nebo do oblasti ucha pokud se jedná o zub dolní. Vzniká nejčastěji jako komplikace zubního kazu, méně často jako poškození vzniklé s výkonem na zubu, nebo také může vzniknout úrazem zubu. Bolest je většinou velmi intenzivní a vystřelující, nedovoluje spát, nebo v noci probudí. Z počátku studené přináší úlevu a teplé bolest zhoršuje, později již k úlevě nedochází ani po studeném.

První pomoc doma: Ibalgin dle věku a případně váhy, vyhledání ošetření

Ošetření: Po určení zubu, pomocí testů a RTG snímku je standardní postup podání anestézie následované trepanací tj. vyvrtání přístupu v zubu až na zubní dřeň a přiložení devitalizační vložky (v Německu postup non lege artis). Moderní postup je vitální extirpace v kofferdamové bláně a definitivní plnění  kořenových kanálků v jedné návštěvě, tedy okažité kompletní ošetření, která dává zubu téměž 100% šanci na dlouhodobé zachování, kdy neméně důležité je návazné ošetření tzv. postendodoncie, kdy je zub vystužen kompozitním čepem a provedena kompozitní dostavba. Následovaná dle rozsahu poškození nejčastěji korunkou.

Periodontitis apicalis - zánět u hrotu kořene zubu

Následuje po neošetření zánětu zubní dřeně, infekce již překonala zubní dřeň ta odumřela a zánět se rozšířil pod zub mezi kořen a kostní lůžko. Dominantním příznakem je bolest zubu na skus a dotek, již víte který zub je příčinou bolesti.

První pomoc doma: Ibalgin dle věku a váhy dále vyhledání ošetření

Ošetření: Standardní postup je opět, otevření zubu, dále však následuje uvolnění kořenových kanálků ručním kořenovým nástrojem, což umožní odchod zánětlivé tekutiny z ložiska pod zubem, tím dochází k snížení tlaku a úlevě od bolesti. Zub se ponechává volně, tímto však často dochází k průniku více odolných bakterií do ložiska pod zubem, což zhoršuje progózu zachování zubu a činí jeho uzavření problematické provázené velkou mírou selhání. Moderní postup obnáší nasazení kofferdamové blány, mechanicko-chemické očištění všech kořenových kanálků, intenzivní výplach aktivovaný ultrazvukem a vložení pasty s hydroxidem vápenatým s chlorhexidinem na dobu 3-7 dnů, nebo pokud klinický případ dovolí, okamžité plnění kořenových kanálků definitivní výplňí. Jakmile je zub prostý infekce, ložisko pod zubem se vyhojí, ústup obtíží nejpozději do 3 dnů od ošetření.

Zánět v oblasti k zubu přilehlé kosti nebo měkkých tkání

Projevuje se zůzně silnou bolestí velmi často provázenou různě výrazným otokem, zhoršení bolesti může být po tlaku na čelist v oblasti zubu od kterého se zánět rozšířil. Zánět  původem nejčastěji z ložiska v oblasti kořenového hrotu prostoupil kostí a dostal se na rozhraní kost a okostice nebo již dosáhl měkkých tkání. Tlak na zub může být dále bolestivý nebo se již pro rozlití do tkání zmírnil a bolest zmenšila. V tomto stádiu již nastupuje otok různé intenzity a vyboulení u příčinného zubu, s různou bolestí na dotek či tlak. Toto stádium, může nastat jako zanedbané předchozí stádium akutního zánětu zubu, nebo vzniknout v odkladu několika měsíců až let od nedokonalého ošetření kanálků zubu, kdy chronická infekce původem v nedokonale ošetřených kanálcích je nějakým stimulem aktivována a projeví se tímto stádiem, nebo ho předchází několik hodin či dní trvajícím stádium periodontitis apicalis.

První pomoc doma: Ibalgin dle váhy a případně věku, postižené místo chladit (pytlík hrášku, nebo gelové chladicí polštářky) přes kuchyňskou útěrku 20minut přiložit chlazení a na 20 minut odložit, postup případně opakovat, urychleně vyhledat ošetření

Ošetření: standardní ošetření, je otevřenípo diagnostice klinické a rentgenologikcé otevření zubu, zprůchodnění kanálků ručním nástrojem, dále řez do oblasti zhuření pro uvolnění případné zánětlivé tekutiny a do řezu vložení drénu, který umožní další dochod tekutin a zabrání uzavření rány. Moderní ošetření, je téměř schodné s ošetření periodontitis apicalis (2) vyjma potřeby řezu, který bývá často nevyhnutelný. Dle klinického stavu jsou případně předepsána antibiotika. Moderním postupem lze s velkou úspěšností příčinný zub zachránit, standardním postupem je zub po odeznění zánětu, který zabraňuje účinné anestézii velmi často extrahován (vytažen).

Úrazy postihující čelistní kosti a zuby

Jsou časté u dětí a u lidí kteří provozují aktivně sporty, především kontaktní. Může jít o poranění charakteru pouhého zhmoždění či naražení až po komplikované fraktury čelistních kostí a ztráty zubů. Charakter poranění je závislý na mnoha faktorech. Nekomplikované zhomoždění vyžaduje šetřící režim, fraktury zubů imobilizaci dlahou a zlomeniny čelistí případně fixaci čelistí a někdy nezbytnou chirurgickou korekci. Klinicky po úrazu mimo poranění měkkých tkání dutiny ústní, je možné spatřit poškození zubů (odlomení a praskliny) a jejich podpůrných tkání (kvácení ze zubního sulku a patologickou viklavost různého stupně provázenou bolestí a přecitlivělostí zubu).

První pomoc doma: zkontrolovat zda zub nebo jako úlomky jsou k nalezení (hrozí u dětí vdechnutí), pokud se jedná o druhou osobu pátrat po bezvědomí, zvracení a případné zmatenosti (mohlo by dojít k otřesu mozku). Ústa vypláchnout vlažnou a čistou vodou. Pokud dojde ke ztrátě zubu z lůžka, zub omýt čistou vodou a uchovat v mléku, alternativou v terénu je zub ponechat v ústech (i ústech rodiče), tak aby byl povrch zubu smočen ve slinách a nedošlo k jeho vyschnutí, poté by byla replantace již nemožná, pro téměž jisté selhání. Ústa chladit a vždy co nejrychleji vyhledat ošetření.

Ošetření: Po podrobném vyšetření včetně rentgenového a podání anestézie je provedeno ošetření dle typu poškození od prostého zábrusu, ošetření kořenových kanálků, fixaci dlahou až po extrakci zubu, nebo odeslání na specializované pracoviště maxilofaciální chirurgie.

Adresa


Seifertova 524
261 01 Příbram VII

Kontakty


  • Telefon: +420 724 354 645
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.